IRF logo

Dokumenthantering och E-arkiv

Data is a precious thing and will last longer than the systems themselves.

Tim Berners Lee

Nuläge

 1. dator
  Skriva
 2. skrivare
  Printa
 3. pappersdokument
  Läsa
 4. signatur
  Signera
 5. katalog
  Sortera
 6. akrivlåda
  Arkivera
 7. arkivdörr
  Arkivera
 8. lås
  Låsa
 9. frågetecken
  Glömma?
 10. vänd-pil
  Digitalisera

Måste vi göra likadant fast i digital form?

pappersdokument överkryssat pappersdokument
pappersdokument överkryssat pappersdokument textrader

Dokument = Information + Metadata

 1. textrader
  Information
 2. person
  Författare
 3. signatur
  Signering
 4. kalender
  Tidpunkt
 5. nuvarande version tidigare version ännu tidigare version
  Föregående

Produkter

 1. datorskärm
  Skärm
 2. telefon
  Telefon
 3. hörlurar
  Uppläsning
 4. pappersdokument
  Utskrift
 5. pdf-fil
  ESA-mall

Den obrutna digitala kedjan

 1. dator
  Skriva
 2. mobiltelefon
  Läsa
 3. robot
  Automatisera
 4. hörlurar
  Lyssna
 5. mobiltelefon signatur
  Signera
 6. graf
  Länka
 7. nuvarande version tidigare version ännu tidigare version
  Arkivera
 8. lås
  Skrivskydda
 9. numrerad Information
  Diarieföra
 10. förstoringsglas
  Hitta

Publicera i första hand dokument, till exempel rapporter och utredningar, i webbplatsens standardformat (HTML)

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)

(Även inmatning i Agresso, Atmosfären, Diariet, Tellus osv
är/blir HTML utan att du tänker på det)

Utforma dokument så att de enkelt kan läsas på skärm. Då bidrar du till att färre användare skriver ut på papper.

DIGG

Compared with [website] content, information published in a PDF is harder to find, use and maintain. More importantly, unless created with sufficient care PDFs can often be bad for accessibility and rarely comply with open standards.

GOV.uk

Fokus på ändringar

Allt kommer att bli dåligtbra

signatur